Maa ja kieli
Valikko

  Rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä

  KONE Oyj
  Postiosoite:
  PL 7
  02151 Espoo

  Puhelin:
  0204 751

  Katuosoite:
  KONE Building
  Keilasatama 3
  02150 Espoo

  2. Rekisteriasioista vastaava henkilö tai yhteyshenkilö

  KONE Corporate Communications
  KONE Building
  Keilasatama 3
  02150 Espoo

  Puh. 0204 751
  Faksi 0204 754 515

  Onko sinulla kysymyksiä tiedoista, jotka olemme tallentaneet sinusta? Ota meihin yhteyttä verkkosivustossamme olevalla yhteydenottolomakkeella (aihealue "asiakastietoihin liittyvät kyselyt"). Kysymyksesi välitetään asianmukaiseen maahan ja asianmukaiselle henkilölle.

  3. Rekisterin nimi

  Sivuston (osoitteessa www.kone.com) palvelujen asiakastietorekisteri.

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Asiakastietojen käsittelyn tarkoituksena on

  i) sivuston (osoitteessa www.kone.com) kautta tarjottavien palvelujen ja tuotteiden tarjoaminen asiakkaalle

  (ii) asiakassuhteen kehittäminen ja hallinta

  iii) sivuston (osoitteessa www.kone.com) kautta tarjottavien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen ja hallinta

  iv) sivuston (osoitteessa www.kone.com) kautta tarjottaviin palveluihin ja tuotteisiin liittyvien lisäpalvelujen tarjoaminen

  v) KONE Oyj:n tai sen yhteistyökumppanien, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitaminen siltä osin kuin ne liittyvät sivuston (osoitteessa www.kone.com) kautta tarjottaviin palveluihin ja tuotteisiin

  vi) informaation tuottaminen käytettäväksi edellä määritettyihin tarkoituksiin KONE Oyj:n tai sen yhteistyökumppanien, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden suoramarkkinoinnissa, tietojen hankinnassa ja niihin liittyvissä tehtävissä, kuten asiakastietojen profiloinnissa.

  5. Rekisterin tietosisältö

  • yleiset käyttäjätiedot, kuten nimi, yhteystiedot, yleinen kuvaus asiakkaan toimenkuvasta (esimerkiksi. arkkitehti, rakennuksen omistaja, kunnossapitoasiakas)
  • käyttäjän toivomukset
  • tilaustiedot sekä muut sivustoon (osoitteessa www.kone.com) ja sen kautta tarjottaviin palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot
  • evästeiden keräämät tiedot käyttäjän käynneistä sivustossa (osoitteessa www.kone.com)
  • sivuston (osoitteessa www.kone.com) käyttöön liittyvät lokitiedot, kuten sijainti, aika ja käyttötottumukset, joiden avulla voidaan määrittää käyttäjän toimet sivustossa
  • edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit
  • ostettuihin palveluihin ja tuotteisiin liittyvät taloudelliset asiakastiedot.

  6. Tavanomaiset tietolähteet

  • asiakkaan luovuttamat tiedot, kuten yleiset asiakas- ja tilaustiedot
  • KONE Oyj:n tai sen yhteistyökumppanien, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden evästeiden avulla asiakkaan kiintolevystä keräämät tiedot
  • KONE Oyj:n tai sen yhteistyökumppanien, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden keräämät lokitiedot, jotka on koottu seuraamalla sivustoon (osoitteessa www.kone.com) liittyvän tietojärjestelmän käyttöä
  • KONE Oyj:n tai sen yhteistyökumppanien, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden yksiköt, jotka tuottavat KONEen sivustoon (osoitteessa www.kone.com) liittyviä palveluja, tuotteita ja lisäpalveluja
  • KONE Oyj:n tai sen yhteistyökumppanien, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden yksiköt, jotka tuottavat logistisia palveluja, kuten laskutus-, rahtaus- ja kunnossapitopalveluja.

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja luovutetaan ja siirretään KONE Oyj:n tai sen yhteistyökumppanien, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden yksiköille, joista osa sijaitsee Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, käytettäviksi edellä määritellyillä tavoilla. Myös osa sivuston (osoitteessa www.kone.com) ylläpitämisessä käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

  8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisteritiedot suojataan salasanoilla sekä KONE Oyj:n tai sen yhteistyökumppanien, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden tietojärjestelmien sisältämien tietojen yleisillä suojaustavoilla, kuten palomuureilla. Vain erikseen nimetyillä KONE Oyj:n tai sen yhteistyökumppanien, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy rekisteritietojen sisältämiin henkilötietoihin.